Detail projektu

Děti jsou bez viny – jak pracovat s pěstouny a dětmi v náhradní rodinné péči, jejichž rodič je ve vězení

logo centrum pro rodinu a deti prerov

ikona home
Realizátor:
Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2017 – 31. 12. 2018

ikona penize
Částka:
318 150 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo navrhnout soubor opatření a aktivit pro podporu pěstounů a dětí, které mají rodiče ve vězení. Spoluprací mezi pracovníky doprovázejících organizací, Orgánů sociálně právní ochrany dětí a Probační a mediační služby byla vytvořena metodika, která umožní základní orientaci v problematice uvězněných osob a která doporučí vhodné postupy konzultace, postupy a opatření pro realizaci kontaktů dítěte s uvězněným rodičem.

ikona palec
Výsledky:
Byl uspořádán úvodní workshop pro pracovníky doprovázejících organizací, Orgánů sociálně právní ochrany dětí a Probační a mediační služby, kterého se zúčastnilo 10 organizací. Na základě analýzy informací z tohoto workshopu a rešerší zahraničních zdrojů byla zpracována metodika pro práci s rodinami s uvězněným rodičem Děti jsou bez viny v rozsahu 61 stran. Dále byly vytvořeny informační letáky pro doprovázející organizace. Materiály byly představeny na vzdělávacím workshopu, kterého se zúčastnilo 9 osob. Po pilotním ověření vytvořených materiálů v Olomouckém kraji, byla metodika elektronicky distribuována všem doprovázejícím organizacím v ČR. Zájem o následné školení projevilo celkem 20 organizací.