Please select your page

Ke zkoumání osobnosti u dětí můžeme používat mnoho typologických nástrojů. Typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) vychází z práce C. G. Junga a je užitečným pomocníkem při poznávání vrozených osobnostních dispozic dětí a při zjišťování jejich unikátních silných stránek.Celý článek čtěte zde: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/typologie-mbti-jako-nastroj-poznavani-osobnosti-deti--245.html

Minulý týden se charitativnímu projektu Patron dětí, díky dárcům a statečným rodičům, podařilo překonat hranici 1 000 podpořených dětí v šesti kategoriích pomoci. Spadají do nich kroužky, školní obědy, pomůcky do škol, tábory, rehabilitace, pořízení auta, kauce na nájemné a další. Projekt mezi děti rozdělil 16,4 miliónů korun, které darovalo téměř dvanáct tisíc dárců. Ti si vždy vybrali konkrétní příběh, na který přispěli. Na dar se k dítěti vždy dostalo 100 % darované částky.

Projekt ale běží dál a momentálně na webu hledá pomoc 104 dětí, které můžete finančním darem podpořit i vy. Po ukončení sbírky vám pak na e-mail přijde zpětná vazba přímo od rodiny a dítěte. Více informací o jednotlivých příbězích, způsobech darování i o tom, jak se stát patronem, najdete na patrondeti.cz.

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Dává prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňuje malá i velká přání a potřeby dětí. Vybírá peníze na zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní rehabilitaci. Peníze se k dítěti vždy dostanou do poslední koruny. Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius. 

Zná to každá rodina. V určitou chvíli cítíme, že se dítě obejde bez naší celodenní péče a dohledu. A začneme se shánět po hlídání. Tradice velí zapojit babičky, jenže ty dnes často ještě pracují nebo mohou bydlet daleko od rodiny. Školky jsou zase přeplněné a dítě nám pohlídají pouze v určitou denní dobu. Jako řešení se nabízí chůva. Ale jak vybrat tu správnou a co by měla umět? Čtěte článek k tomuto tématu na portálu Šance Dětem: 
https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/hleda-se-chuva-241.html