Detail projektu

Rozvoj intervenčního programu pro děti/rodiče ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi

  UK logo

ikona home
Realizátor:
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

ikona penize
Částka:
996 447 Kč

ikona terc
Cíl:

Cílem projektu je zavedení efektivních intervenčních metod a postupů pro práci s dětmi a dospívajícími a s jejich rodiči, kteří jsou ohroženi nadměrným používáním technologií a technologickými závislostmi. Na základě rešerše odborné literatury a současných českých a zahraničních zdrojů budou identifikovány a zavedeny do praxe efektivní intervenční postupy pro danou cílovou skupinu. Budou vytvořeny metodické materiály pro odborníky působící v dané oblasti. 

ikona palec
Očekávané výsledky:

  • Metodika pro práci s dětmi a dospívajícími ohroženými nadměrným používáním technologií a s jejich rodiči, vytvořená na základě evidence-based přístupu, ověřená v praxi
  • Publikace tří odborných článků v recenzovaném odborném časopise
  • Nové intervenční moduly Online adiktologické poradny pro děti a dospívající a jejich rodiče
  • Informační leták a vzdělávací seminář pro rodiče

ikona stazeni
Výstupy:

    https://www.cunil.cz

    https://www.adiktologie.cz