Detail projektu

Sanace rodiny - systematizace služeb v Pardubickém kraji

 logo amalthea

ikona home
Realizátor:
Amalthea o.s.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2009 – 30. 11. 2010

ikona penize
Částka:
1 111 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo vytvořit systém služeb pro podporu problémových rodin z Pardubického kraje, ohrožených odebráním dítěte, včetně zavedení služby sanace rodiny do regionů severovýchodní části Pardubického kraje a tento systém provázat s koncepčními materiály kraje i obcí. Součástí plánu bylo i rozšíření kapacity organizace, rozvoj v oblasti know-how a způsobů jeho šíření. 

ikona palec
Výsledky:
Byla úspěšně zavedena terénní služba Sanace rodiny, v rámci které byla navázána spolupráce s 8 orgány OSPOD a 11 subjekty poskytujícími služby rodině. 40 rodin využilo jednorázové anonymní poradenství, 26 rodin uzavřelo písemnou smlouvu o dlouhodobém poskytování služeb. Ve sledovaném období bylo zorganizováno 24 případových konferencí, které pomohly propojit služby v kraji. Byla vypracována a ověřena metodika Sanace rodiny a zaveden dobrovolnický program.


www.amalthea.pardubice.cz