Detail projektu

Podpora rodin s dětmi s onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA)

 logo kolpingova rodina smecno

ikona home
Realizátor:
Kolpingova rodina Smečno

ikona cas
Realizace:
31. 12. 2010 – 31. 12. 2012

ikona penize
Částka:
2 730 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu byla podpora rodin dětí s onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA) prostřednictvím nabídky služeb a osvětovou činností.

ikona palec
Výsledky:
V rámci projektu byla poskytnuta pomoc a podpora 74 rodinám s dětmi s diagnostikovaným onemocněním SMA; za účelem posílení informovanosti bylo osloveno 500 odborníků pomáhajících profesí, zdravotních a sociálních oborů. Byl vytvořen model péče o rodiny s dětmi s SMA, který je přenositelný též na děti s jiným handicapem, byly publikovány informační materiály o problematice péče o děti s SMA a sdíleny příklady dobré praxe (konference, semináře).


www.dumrodin.cz