Detail projektu

Právo na bezpečný domov

  acorus logo

ikona home
Realizátor:
ACORUS, z.ú.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2021 – 31. 8. 2023

ikona penize
Částka:
2 362 733 Kč

ikona terc
Cíl:

Cílem projektu je vybudování komplexní a individualizované podpory dětem zažívajícím násilí v rodině. Kapacita stávající odborné pomoci organizace dětem v oblasti krizové intervence a dlouhodobé individuální terapie bude navýšena a dojde k rozšíření pomoci  o skupinovou arteterapii, video trénink interakcí a skupinovou a pohybovou terapii. Díky tomu se navýší dostupnost a kapacita podpory pro děti zažívající násilí v rodině. Výsledkem by měla být dlouhodobá stabilizace psychického stavu těchto dětí, zvýšení míry bezpečnosti rodinného prostředí a posílení multioborové kooperace všech zúčastněných odborníků.

Během projektu bude poskytnuto cca 1000 individuálních konzultací v rámci krizové pomoci a dlouhodobé podpory, 120 skupinových terapií, 60 skupinových arteterapií, 60 pohybových terapií, 150 konzultací v rámci video tréninku interakcí.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Přímá podpora 90 dětí
Vyhodnocení využití a dopadu jednotlivých terapií při práci s cílovou skupinou

ikona stazeni
Výstupy:

    www.acorus.cz