Detail projektu

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

  Logo Centrum provazeni jpeg

Centrum provázení

Centrum provázení nabízí podporu rodinám těžce nemocných dětských pacientů v průběhu a po sdělení závažné diagnózy dětského pacienta a v prvních měsících adaptace na léčbu. Jde o dětské pacienty:

 • se vzácným onemocněním
 • s těžkým zdravotním postižením
 • narozené předčasně nebo extrémně nízkou porodní hmotností.

Provázení začíná okamžikem před – během – nebo bezprostředně po sdělení diagnózy. Pokračuje v prvních fázích vyrovnávání se s novou skutečností a končí předání rodiny do péče návazných služeb.

Cíle Centra provázení:

 • podílet se na zajištění odpovídající péče o těžce nemocného dětského pacienta
 • podporovat porozumění potřebám nemocného dítěte a nalezení vhodného modelu péče
 • multiplikovat efekty terapeutického působení zdravotnických pracovníků na nemocné dítě
 • působit proti vzniku či mírnit průběh stresových situací a také posttraumatického stresového syndromu u pečující osoby

Centrum provázení působí v následujících nemocnicích:

 • VFN Praha, Klinika dětského a dorostového lékařství (od 2015)
 • FN Hradec Králové, Dětská klinika (od 2018)
 • FN Brno, Dětská nemocnice (od 2018)
 • Ústav pro matku a dítě, Praha 4 (od 2020)
 • FN Ostrava (od 2020)
 • FN Olomouc (od 2023)

Garanti Centra provázení:

 • MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
 • Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Nadace Sirius podpořila vznik prvního Centra provázení a jeho pilotního provozu při VFN Praha v rámci V. grantového řízení. Na základě výsledků pilotního provozu nadace udělila přímé granty nemocnicím k financování návazného provozu Centra provázení při VFN Praha a vznik a provoz nových center při FN Brno a FN Hradec Králové. Přímým grantem bylo rovněž podpořeno Metodické centrum Center provázení k zajištění přenosu know how do dalších pracovišť.

Centrum provázení při VFN Praha

Pilotní provoz

 • Realizátor: Společnost pro mukopolysacharidosu
 • Realizace: 30. 11. 2014 – 31. 1. 2019
 • Částka: 7 674 870 Kč

Návazný provoz

 • Realizátor: VFN Praha
 • Realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
 • Částka: 1 412 840 Kč

Centrum provázení při FN Brno

 • Realizátor: FN Brno
 • Realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020
 • Částka: 2 975 680 Kč

Centrum provázení při FN Hradec Králové

 • Realizátor: FN Hradec Králové
 • Realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
 • Částka: 2 975 680 Kč

Metodické centrum Center provázení

 • Realizátor: Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s.
 • Realizace: 1. 2. 2018 – 30. 4. 2022
 • Částka: 6 637 940 Kč
 • Realizátor: Centrum provázení ČR, z.s.
 • Realizace: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023
 • Částka: 298 000 Kč

Centrum provázení svými činnostmi a zaměřením přispívá k zajištění komplexní péče o těžce nemocného dětského pacienta. Významně zvyšuje efektivitu prostředků vynakládaných na úhradu lékařské péče u nejzávažnějších diagnóz dětského věku.

Od ledna 2020 jsou Centra provázení ve vybraných nemocnicích financovány Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. V průběhu roku 2020 se k financování center připojily ostatní zdravotní pojišťovny.

pdfZávěrečná zpráva – pilotní provoz Centra provázení142.55 KB

pdfZávěrečná zpráva - rozšířené pilotní ověření Centra provázení447.30 KB

www.centrumprovazeni.cz