Detail projektu

Znalost podporuje kvalitu

logo rozum a cit

ikona home
Realizátor:
Rozum a Cit, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2017 – 30. 4. 2019

ikona penize
Částka:
350 394 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit systém spolupráce s pěstounskými rodinami v rámci procesu doprovázení. Doprovázející organizace budou reflektovat potřeby pěstounských rodin a díky mezioborové spolupráci bude vytvořen funkční model spolupráce mezi jednotlivými složkami odborné pomoci s ohledem na individuální přístup k dětem a rodině.   

ikona palec
Výsledky:
Výsledkem projektu je sestavení dvou mezioborových skupin a to v Říčanech a Vlašimi do kterých se celkem zapojilo 24 osob z 12 institucí a NNO. Proběhla 4kazuistická setkání v každém regionu a celkem se projednalo 8 kazuistik rodin s dětmi. Byla vypracována Metodika nastavení mezioborové spolupráce odborníků dle potřeb oblasti náhradní rodinné péče.

www.rozumacit.org