Detail projektu

Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti

logo strep

ikona home
Realizátor:
STŘEP, o.s.

ikona cas
Realizace:
1. 10. 2012 – 30. 9. 2014

ikona penize
Částka:
2 224 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo odborné doprovázení dětí v traumatických situacích (před odebráním dítěte z rodiny, v průběhu odebírání a v průběhu pobytu v ústavním zařízení) odborníky mobilního týmu.

ikona palec
Výsledky:
Pomoc mobilního týmu byla poskytnuta 45 ohroženým dětem, situace jejich rodin byla vyhodnocena, vytvořen plán práce s dítětem a s rodinou a následné nasměrování na programy služby v komunitě. Do projektu se postupně zapojilo 228 odborníků, proběhlo tematické sympozium. Model práce mobilního týmu byl pilotně odzkoušen ve spádových oblastech MČ Prahy 8 a14, vyhodnocen a publikován.


www.strep.cz