O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Pro aktivní naplnění svého poslání realizuje Nadace Sirius prostřednictvím svých dvou společností tyto vlastní projekty:

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Motto Nadace Sirius: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné dětství v rodině, obklopené láskou a porozuměním.

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem pomoci zlepšit život dětí ohrožených sociálním prostředím a dětí se zdravotním postižením. Svými aktivitami hledá cesty, které povedou k trvalým pozitivním změnám v systému péče o ohrožené děti. Nadace Sirius pravidelně vyhlašuje grantová řízení zaměřená na aktuální problémy oblasti ohrožených dětí. Dále realizuje vlastní projekty, řešící problematiku rodin s dětmi a náhradní rodinné péče. Samostatným projektem je projekt Chodící lidé, řešící postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Nadace Sirius neposkytuje finanční prostředky jednotlivcům.

 

Detail projektu

Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR

cochem

ikona home
Realizátor:
Cochem.cz, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 5. 2017 – 31. 5. 2018

ikona penize
Částka:
338 008 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je podpořit šíření nových postupů - cochemské praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, které se zúčastňují rozvodového řízení. Všichni účastníci se snaží dovést rodiče k dohodě ohledně péče o děti, kterou rodiče sami s jejich pomocí sestaví, oba rodiče akceptují a následně dodržují. Model vyžaduje změnu přístupu všech zúčastněných stran, zlepšení komunikace a vzájemné spolupráce. 

Bude realizováno celkem 12 seminářů a 12 workshopů v rámci jednotlivých krajů ČR, které vysvětlí principy cochemské praxe, výhody takového postupu nejen pro rodiče a děti, ale také pro každou jednotlivou profesi a dále zprostředkují praktické zkušenosti ze zavádění tohoto postupu při OS v Novém Jičíně. Následný workshop je praktickou ukázkou principů fungování interdisciplinární spolupráce.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Video – Apel - Cochemská praxe: https://video.aktualne.cz/dvtv/deseti-tisicum-deti-rocne-se-rozpada-rodina-rozvod-zvladnou/r~cd09ae2e746b11e882090cc47ab5f122/
Manuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_manual_Etablovani_CP.pdf9.01 MB
Vizuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_vizual_Etablovani_CP.pdf4.60 MB

www.cochem.cz