Please select your page

Partneři projektu: Středisko NRP z.s., Amalthea z.s., Centrum psychologické pomoci p.o., Prevent 99 z.ú., Centrum pro rodin a dítě Valika z.s., Centrum pro NRP
Termín realizace projektu je 1/2023 – 6/2023

Jako jedno z velmi aktuálních (a současně dlouhodobě systémově neřešených) témat se v současnosti jeví doprovázení pěstounských rodin, které je klíčovým mechanismem pro zajištění kvality poskytované pěstounské péče.  V obsahu, rozsahu a kvalitě služeb doprovázení pěstounských rodin jsou velké rozdíly a jedním z předpokladů pro zajištění kvalitního a efektivního doprovázení je definování minimálního rámce kvality doprovázení pěstounských rodin.  Na základě tohoto rámce bude možné následně stanovit finanční náročnost poskytovaných služeb v rámci doprovázení a hodnotící a kontrolní mechanismus. Toto potvrzují i výstupy členské schůze Asociace Dítě a Rodina ze dne 9. 11. 2022, kde bylo téma doprovázení předmětem jednoho z workshopů. V rámci diskuze bylo mimo jiné poukazováno právě na rozdílnou kvalitu doprovázení, absenci efektivního kontrolního mechanismu a absenci jednotně definovaného standardu kvality.

Cíle projektu

  • Diskuze a shrnutí dosavadní praxe a vytvoření rámce pro minimální kvalitu doprovázení pěstounských rodin.
  • Šíření vytvořeného materiálu mezi relevantní subjekty systému péče o ohrožené děti a rodiny (doprovázející organizace, orgány sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí a krajů, MPSV a další)