Please select your page

XIII GRCílem grantového řízení je poskytnutí dodatečných finančních prostředků poskytovatelům registrované sociální služby raná péče k zajištění dostupnosti a kvality této služby v letech 2023/2024.

V rámci grantové výzvy dojde k pilotnímu ověření nástroje pro měření vlivu intervence v rodině na kvalitu jejího života. 

Uzávěrka příjmu žádostí: 5. června 2023 v 10 hodin.

Více informací ke grantovému řízení na https://www.nadacesirius.cz/granty/aktualni-grantova-vyzva