Please select your page

Foto 3Centrum Locika uspořádala za podpory Nadace Sirius v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské kulatý stůl s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ III, který přivítal desítky odborníků z ČR i zahraničí.

Diskutovaly se možnosti spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Cílem je, aby byla v co nejkratší době v každém kraji zřízena centra Dětství bez násilí, po vzoru pražského Dětského advokačního centra. https://www.centrumlocika.cz/detske-advokacni-centrum