Please select your page

XI gr rizeni vyhlaseniGrantová výzva je na téma Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením Bližší informace ke grantové výzvě se dozvíte v tomto článku.