Please select your page

Ke zkoumání osobnosti u dětí můžeme používat mnoho typologických nástrojů. Typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) vychází z práce C. G. Junga a je užitečným pomocníkem při poznávání vrozených osobnostních dispozic dětí a při zjišťování jejich unikátních silných stránek.Celý článek čtěte zde: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/typologie-mbti-jako-nastroj-poznavani-osobnosti-deti--245.html