Please select your page

jménem Nadace Sirius si Vás dovolujeme pozvat na jednodenní konferenci

PODPORA RODIN S DĚTMI – problémy, návrhy a inspirace.

V příloze naleznete pozvánku a program konference, která se uskuteční

14. června 2017 od 9 do 15 hodin v Praze 1, Opletalova 29.

Nadace Sirius zrealizovala v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny sérii expertních kulatých stolů, s jejichž výstupy chceme seznámit širokou odbornou veřejnost.

Svoji účast potvrďte prosím ZDE vyplněním registračního formuláře do 12. 6. 2017.

Účast na konferenci je bezplatná.

Přílohy:


Těšíme se na setkání s Vámi,
s přátelským pozdravem

Mgr. Alexandra Matějková
specialista primární prevence

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Všehrdova 2
118 00 Praha 1
tel.: 257 712 942, gsm: 737 239 955

www.opssirius.cz