Detail projektu

Komplexní program péče o děti drogově závislých matek

 logo sananim

ikona home
Realizátor:
Sananim

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2009 – 31. 8. 2011

ikona penize
Částka:
1 622 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu byla podpora zdravého rozvoje dítěte v rodině, která byla poškozena drogovou závislostí, nejčastěji matky. Komplexní sanace rodiny, identifikace a saturace potřeb každého z jejich členů zabraňuje odebrání dítěte. Projekt je přínosem pro oblast prevence rozvoje rizikových faktorů při vzniku poruch chování u dítěte, v dlouhodobých důsledcích napomáhá tomu, aby dítě neopakovalo drogovou závislost rodiče.

ikona palec
Výsledky:
Pomoc byla plánována pro 140 dětí, v rámci projektu bylo vytipováno 208 dětí, z toho bylo aktivně pracováno se 123 dětmi a jejich rodiči drogově závislými a s 85 dětmi z nízkoprahových zařízení. Díky zlepšení sociálních podmínek v rizikových rodinách se podařilo vrátit 107 dětí do původních rodin. Pilotní projekt ukázal, že při komplexní péči o děti drogově závislých matek (rodičů/e) včetně práce se samotnými rodiči lze zabránit umístění těchto dětí do ústavních zařízení nebo jim umožnit zpětný návrat do fungující biologické rodiny, i když v některých případech zůstal nad rodinou či rodiči dohled.


www.sananim.cz