Aktuální informace

image.jpeg

Děkujeme všem organizacím za zpracování smluv a potvrzujeme jejich přijetí. Dovolujeme si Vás informovat, že dne 13. září 2023 byly odeslány první splátky grantu dle smluvního ukotvení.

Děkujeme za spolupráci při vyplnění dotazníků k výzkumu Měření kvality života pečujících rodin a dovolujeme si Vám připomenout následující pokyny:

  • Dotazníky je potřeba zaslat nejpozději do 14 dní od jejich vyplnění.
  • Je důležité rodině zdůraznit, že v případě, kdy daná položka nebude pro rodinu relevantní, rodina vybere neutrální odpověď – „Ani nespokojen, ani spokojen“.
  • Občas se stává, že rodiny omylem přeskočí některou otázku, proto je potřeba dotazníky po rodině kontrolovat a případně ověřit, že na danou otázku neodpověděla záměrně.

Informace k výzkumu Měření kvality života pečujících rodin

2Dotazník „Kvalita života pečujících rodin“ je českou verzí dotazníku BEACH CENTER FAMILY QUALITY OF LIFE SCALE, který byl vyvinut, otestován a uveden do praxe Beach Centrem, jež je součástí University of Kansas. Slouží k měření kvality života rodiny, která doma celodenně pečuje o těžce nemocné dítě. Cílem je vyhodnotit, zda intervence nebo podpora, které jsou rodině poskytnuty, měly na život rodiny pozitivní vliv, jinými slovy, zda intervence vedly ke zvýšení kvality života rodiny.

Záměrem výzkumu je pilotní ověření tohoto výzkumného nástroje pro službu raná péče v České republice.

Odkaz na nahrávku semináře ze dne 29. června 2023 k výzkumu: https://www.youtube.com/watch?v=B2BOHouhYeQ

Dokumenty ke stažení:

pdfOdpovědi na dotazy k realizaci výzkumu118.56 KB.

V tomto dokumentu naleznete nejčastější dotazy a odpovědi k výzkumu.

pdfPokyny k výzkumu Měření kvality života pečujících osob168.84 KB

Tento dokument je určen pro jednotlivé poradce rané péče. Zahrnuje základní informace k pilotnímu ověření výzkumného nástroje „Kvalita života pečujících rodin“ včetně pokynů ke sběru dat.

pdfDotazník pro sběr dat225.98 KB

Tento dokument je určen k předání klientským rodinám a zahrnuje základní informace k výzkumu a pokyny k vyplnění (první dvě strany) a samotný dotazník. 

Pokyny pro pojmenování souborů s naskenovanými dotazníky:

Jednotlivé varianty Vám předvedeme na ilustrativním příkladu, kdy evidenční číslo realizátora je 40 a datum sběru dat je 1. 7. 2023.

  1. Pokud posíláte pouze jeden dotazník jako jeden soubor, použijte následující formát: 40_230701
  2. Pokud posíláte jeden dotazník jako dva samostatné soubory (každá strana dotazníku zvlášť naskenovaná), použijte následující formát: 40_230701_1a, 40_230701_1b
  3. Pokud posíláte dva dotazníky jako dva samostatné soubory, použijte následující formát: 40_230701_1, 40_230701_2
  4. Pokud posíláte dva dotazníky každý dotazník je rozdělen do dvou souborů, použijte následující formát: 40_230701_1a, 40_230701_1b, 40_230701_2a, 40_230701_2b

Případné dotazy k výzkumu můžete zasílat na emailovou adresu: 

Projektová metodika

3Cílem projektové metodiky je nastavit a sjednotit pravidla pro vykazování projektu, nastavit vhodné výstupní a hodnotící nástroje, efektivní komunikační kanály mezi zúčastněnými v projektu a zajistit kvalitní vyhodnocení projektu. Projektová metodika je přílohou Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Zahrnuje seznam výstupů/výkazů projektu a harmonogram dodání.

Dokument ke stažení:

pdfProjektová metodika 2023419.02 KB