banner po konferenci 940x124

Ve čtvrtek 19. května se pod záštitou pana poslance Ing. Aleše Juchelky uskutečnila konference pořádaná Nadací Sirius a Českým výborem pro Unicef s titulem „Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti“. V šesti blocích se představilo jedenáct odborníků, kteří se na systém péče o ohrožené děti podívali netradičně z dětské perspektivy.

Konference přilákala 250 lidí, z nichž se zhruba stovka zúčastnila přímo v sále poslanecké sněmovny. Zbylí účastníci konferenci sledovali prostřednictvím online přenosu.

pdfTisková zpráva - Konference Aktuální výzvy v systému péče o ohrožené děti 233.29 KB

Videozáznam z konference

Celý videozáznam z konference v délce 5 hodin a 28 minut můžete shlédnout v přehrávači níže, nebo pod tímto odkazem: https://youtu.be/G1z9AjknWG4

Nebo si můžete přehrávání spustit ve zvoleném čase kliknutím na časovou značku v níže zobrazeném programu:

03:14 - Úvodní slovo - Ing. Aleš Juchelka, člen výboru pro sociální politiku, Ing. Bc. Dana Lipová, ředitelka nadace Sirius
09:14 - „Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí jako základ prevence a jejich vliv na dítě“ - prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
31:57 - „Rodina a komunita – význam budování komunity pro zdraví rodiny“ - Mgr. Regína Dlouhá & Jan Zajíček
57:30 - "Provázení dětí se závažnou diagnózou a nutnost spolupráce návazných služeb" - prof. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK, Ph.D.
1:13:38 - "Potřeby rodin s těžce nemocnými dětmi – jak na tom v ČR jsme a která témata rodiče řeší" - Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
1:52:58 - Přestávka
1:59:01 - „Kumulativní znevýhodnění: socioekonomické zázemí, rodinná struktura a životní podmínky dětí“ - prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
2:19:39 - „Dětská chudoba, sociální bydlení a inkluze v životě dětí“ - Daniel Prokop
2:39:19 - Diskuze
2:50:18 - „Ombudsman (veřejný ochránce práv) a dětský ombudsman (ochránce práv dětí) společně chrání práva dětí“ - Mgr. Monika Šimůnková
3:15:13 - „Dítě a právo – kritická místa“ - JUDr. Daniela Kovářová 3.33.54 - Diskuze
3:41:58 - Oběd
3:51:50 - „Rodina je pro děti zdroj štěstí a bezpečí, ale také problémů a starostí. Jak se pohled českých dětí na rodinu mění v čase?“ - Ondřej Klíma
4:05:56 - „Transformace institucionální péče aneb Jak by mohla vypadat česká Centra pro děti a rodiny a proč se nebát změny?“ - Mgr. Klára Chábová
4:25:58 - „Náhradní rodinná péče: jak by se měla změnit, aby lépe odpovídala potřebám dětí“ - PhDr. Miloslav Macela
4:41:23 - Diskuze
5:04:01 - „Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti – shrnutí“ - Ing. Bc. Dana Lipová

Prezentace ke stažení

 lenka sulova jan michalik

 regina dlouha jaromir mazak

dana hamplova daniel prokop

monika simunkova daniela kovarova

klara chabova miloslav macela

dana lipova

 

 

 

Profily prezentujících

pdfProfily prezentujících ke stažení77.77 KB