Cíl výzkumu:

Navrhnout model podpory osvojitelských rodin na základě zjištění z fungování osvojení v Dánsku, Anglii a popisu současného stavu osvojení v ČR (doporučení nastavení systému, kompetencí aktérů, návrhy nových přístupů).

Výzkum v České republice

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s krajskými a ministerskými úředníky a s osvojitelskými rodinami
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů a statistických dat k tématu
 • Analýza potřeb osvojitelských rodin
 • Analýza současného rámce osvojení v ČR

Výsledky výzkumu:

Výzkum v Dánsku, Anglii a Rakousku

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s odborníky z relevantních institucí a s rodinami v každé zemi
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů k tématu
 • Analýza vývoje přístupu k osvojení, filozofie systému
 • Analýza současného stavu osvojení na úrovni legislativy i praxe, role aktérů, poskytování služeb

Výsledky výzkumu:

Model osvojování

Model osvojování vznikl na základě zjištěných informací z realizovaného výzkumu na téma osvojení a oponentur expertní skupiny (odborníci pro oblast rodinného práva). Jedná se o návrh na změnu systému osvojení v ČR.

Předkládaný dokument zpřehledňuje jednotlivé problémy v systému a procesu osvojování a současně přináší návrhy konkrétních řešení. Především ale přichází s představou, jak by měl vypadat rámec a proces osvojování dětí v mimorodinných adopcích.

Model vychází ze čtyř principů:

 1. Smyslem mimorodinného osvojení je primárně naplnění zájmů dítěte.
 2. Mimorodinné osvojení je jedním ze způsobů sociální-právní ochrany, jak dítěti zajistit trvalé rodinné prostředí.
 3. Pravidla sociálně-právní ochrany se vztahují na všechny případy mimorodinných osvojení.
 4. Mimorodinné osvojení je celoživotní proces, který nekončí právním aktem osvojení.

Model osvojování je určen pro debatu odborné, laické i politické veřejnosti.

pdfModel_osvojovani976.58 KB