Jste nezisková organizace a pracujete nyní vzhledem k nastalé situaci z domova? Řekněte nám, jaké prostředky/technologie využíváte k vaší práci během těchto dní. Mnoho z vás přešlo do jiného režimu práce a bylo třeba nastavit i jiné způsoby komunikace mezi kolegy a klienty, spolupráci a sdílení souborů v rámci pracovních kolektivů i mimo ně. Každý pro tuto výzvu hledal a našel jiné prostředky. Někteří již moderní technologie, které trh nabízí, znají a používají, ale někteří používají zatím třeba jen email. Prosíme vás o vyplnění krátkého formuláře, abychom zjistili vaše potřeby a mohli se zamyslet nad tím, jak bychom vám v tomto směru mohli pomoci.
Vyplnit dotazník

Děkujeme, že nám průběžně zasíláte aktuální materiály a informace, které nyní tvoříte pro své spolupracovníky nebo klienty v souvislosti s COVID-19, a které je možné sdílet s dalšími kolegy. Zasílejte i dále na naši adresu: 

Tento portál je určen organizacím ke sdílení všech potřebných a užitečných informací k aktuální situaci.

Jedná se například materiály a informace tohoto charakteru:

  • Informace o dobrovolnících
  • Metodické materiály a pokyny určené organizacím
  • Informace určené pro vaše klienty
  • Další užitečné rady a doporučení

Zároveň bychom Vás chtěli požádat o průběžné zasílání aktuálních informací a veškerých materiálů, souvisejících s tématem COVID-19, které je možné společně sdílet, a to na mail .