Please select your page

Detail projektu

Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR

cochem

ikona home
Realizátor:
Cochem.cz, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 5. 2017 – 28. 2. 2019

ikona penize
Částka:
354 608 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je podpořit šíření nových postupů - cochemské praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, které se zúčastňují rozvodového řízení. Všichni účastníci se snaží dovést rodiče k dohodě ohledně péče o děti, kterou rodiče sami s jejich pomocí sestaví, oba rodiče akceptují a následně dodržují. Model vyžaduje změnu přístupu všech zúčastněných stran, zlepšení komunikace a vzájemné spolupráce. 

Bude realizováno celkem 12 seminářů a 12 workshopů v rámci jednotlivých krajů ČR, které vysvětlí principy cochemské praxe, výhody takového postupu nejen pro rodiče a děti, ale také pro každou jednotlivou profesi a dále zprostředkují praktické zkušenosti ze zavádění tohoto postupu při OS v Novém Jičíně. Následný workshop je praktickou ukázkou principů fungování interdisciplinární spolupráce.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Video – Apel - Cochemská praxe: https://video.aktualne.cz/dvtv/deseti-tisicum-deti-rocne-se-rozpada-rodina-rozvod-zvladnou/r~cd09ae2e746b11e882090cc47ab5f122/
Manuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_manual_Etablovani_CP.pdf9.01 MB
Vizuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_vizual_Etablovani_CP.pdf4.60 MB

www.cochem.cz