Please select your page

Detail projektu

XVII. Mezinárodní kongres AIFREF – „Kvalita života dnešního dítěte“

  aifref logo

ikona home
Realizátor:
Českomoravská psychologická společnost, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 3. 2016 – 30. 11. 2017

ikona penize
Částka:
250 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Podpora realizace XVII. mezinárodního kongresu AIFREF na téma "Kvalita života dnešního dítěte" konaného v Praze ve dnech 18.-20.5.2017. Nadace Sirius finančně a získanými zkušenostmi v konání konferencí podpořila přípravu a samotné konání mezinárodního kongresu. Zájmem nadace bylo nejen podpořit uskutečnění kongresu s ohledem na jeho tématické zaměření „Kvalita života dnešního dítěte“, které je aktuálním tématem odborníků v oblasti vývoje současné a budoucí generace, ale rovněž představit Nadaci Sirius a její činnost a seznámit širokou odbornou (zahraniční) veřejnost s jednou z aktivit nadace v oblasti primární prevence ohrožení rodiny a sice s Prediktivními modely ohrožení dítěte.


http://pastprojects.czech-in.cz/aifref2017prague.cz

 

Detail projektu

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

  Logo Centrum provazeni jpeg

Centrum provázení

Centrum provázení nabízí podporu rodinám těžce nemocných dětských pacientů v průběhu a po sdělení závažné diagnózy dětského pacienta a v prvních měsících adaptace na léčbu. Jde o dětské pacienty:

 • se vzácným onemocněním
 • s těžkým zdravotním postižením
 • narozené předčasně nebo extrémně nízkou porodní hmotností.

Provázení začíná okamžikem před – během – nebo bezprostředně po sdělení diagnózy. Pokračuje v prvních fázích vyrovnávání se s novou skutečností a končí předání rodiny do péče návazných služeb.

Cíle Centra provázení:

 • podílet se na zajištění odpovídající péče o těžce nemocného dětského pacienta
 • podporovat porozumění potřebám nemocného dítěte a nalezení vhodného modelu péče
 • multiplikovat efekty terapeutického působení zdravotnických pracovníků na nemocné dítě
 • působit proti vzniku či mírnit průběh stresových situací a také posttraumatického stresového syndromu u pečující osoby

Centrum provázení působí v následujících nemocnicích:

 • VFN Praha, Klinika dětského a dorostového lékařství (od 2015)
 • FN Hradec Králové, Dětská klinika (od 2018)
 • FN Brno, Dětská nemocnice (od 2018)

Metodické centrum Center provázení  zajišťuje přenos know how do dalších pracovišť, průběžnou metodickou podporu, školení a supervizi pracovníků Center a vyhodnocení činnosti nově vzniklých pracovišť.

Garanti Centra provázení:

 • prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Nadace Sirius poskytuje novým pracovištím finanční podporu ve formě přímých grantů.

Centrum provázení při VFN Praha

 • Realizátor: VFN Praha
 • Realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
 • Částka: 1 412 840 Kč

Centrum provázení při FN Brno

 • Realizátor: FN Brno
 • Realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020
 • Částka: 2 975 680 Kč

Centrum provázení při FN Hradec Králové

 • Realizátor: FN Hradec Králové
 • Realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
 • Částka: 2 975 680 Kč

Metodické centrum Center provázení

 • Realizátor: Společnost pro mukopolysacharidosu
 • Realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020
 • Částka: 3 908 720 Kč

Centrum provázení svými činnostmi a zaměřením přispívá k zajištění komplexní péče o těžce nemocného dětského pacienta. Významně zvyšuje efektivitu prostředků vynakládaných na úhradu lékařské péče u nejzávažnějších diagnóz dětského věku. Ověřovací fáze činnosti Center provázení potvrdí jejich potřebnost v rámci zdravotnického sytému. Podle kvalifikovaných odhadů mohou v rámci ČR potřebovat takovou pomoc ročně cca 3-4 tisíc dětských pacientů. Jedná se o pacienty se závažnou diagnózou, kteří jsou léčeni ve fakultních či krajských nemocnicích, případně ve specializovaných centrech.

Konečným cílem ověřování je zakotvení odborných činností Center provázení do systému hrazené péče poskytované u vybraného okruhu specializovaných zdravotních zařízení.

www.centrumprovazeni.cz

 

Detail projektu

To nejdůležitější je neviditelné

  vigvam

ikona home
Realizátor:
Poradna Vigvam, z.ú.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2017 – 31. 12. 2019

ikona penize
Částka:
258 900 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je prevence vyloučení dítěte zasaženého ztrátou kamaráda ze sociální skupiny. V rámci projektu bude otevřena diskuse s pedagogy, téma ztráty bude zapojeno do preventivních aktivit pedagogických pracovníků. Pracovníci s dětmi a dětskými skupinami budou seznámeny s postupy komunikace na téma ztráta vedoucí k správnému uchopení a zpracování tématu.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Realizace videa

Vytvoření metodiky práce s videem

ikona stazeni
Výstupy:
  Budou publikovány po ukončení projektu na tomto místě.

www.poradna-vigvam.cz

 

Detail projektu

Na správné cestě

  vikyrek

ikona home
Realizátor:
RC Vikýrek, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2018 – 31. 12. 2019

ikona penize
Částka:
1 088 440 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je zachytit a eliminovat potencionální ohrožení v rodině dříve, než se rozvine do vážných problémů. Rodině bude poskytnuta okamžitá pomoc formou diagnostiky, poradenství a neprodlené terapie v rámci poradny na půdě rodinného centra. Projekt zvýší povědomí rodin o dostupnosti služeb na podporu prevence patologických situací v rodinách, povede rodiče k včasnému řešení problémů s pomocí odborníků. Celkově by měl přispět ke kvalitativnímu zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Zvýšení povědomí rodin s dětmi o možnostech primární prevence

Vytvoření uceleného katalogu poskytovatelů sociálních služeb

Začlenění aktivity „Otevřené kruhy“ do programu Rodinných center

Workshop „Být spolu“ pro rodiče s dětmi za podpory a případného včasného zásahu dětského psychologa.

Zřízení poradny

Zvyšování rodičovských kompetencí formou série seminářů a přednášek

ikona stazeni
Výstupy:
  Budou publikovány po ukončení projektu na tomto místě.

www.vikyrek.cz

 

Detail projektu

Dětské krizové centrum

  detske krizove centrum

ikona home
Realizátor:
Dětské krizové centrum, z.ú.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2018 – 30. 4. 2021

ikona penize
Částka:
1 874 850 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je analýza současného stavu detekce ohrožených dětí, identifikace slabých míst v systému a vytvoření nástrojů efektivnější detekce ohrožených dětí a posílení kompetencí odborníků a rodičů. V rámci projektu bude poskytnuta dočasná odborná péče ohroženým dětem a podpora rodinám v dětském krizovém centru. Do projektu bude zapojeno celkem 120 rodin.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Metodika a manuály pro jednotlivé typy ohrožení dítěte

Letáky – Desatero bezpečného chování pro děti

Kampaň „VY A MY – vracíme dětem ukradené dětství“ zacílená na rodičovské kompetence a vyhledávání včasné odborné péče

ikona stazeni
Výstupy:
  Budou publikovány po ukončení projektu na tomto místě.

www.ditekrize.cz