Please select your page

V březnu 2022 začala činnost společná pracovní skupina Nadace Sirius, Unie center pro rodinu a komunitu, Sítě pro rodinu a Rodinného svazu ČR. Cílem je připravit koncepční materiál, který by definoval teoretická východiska i praktické možnosti preventivní podpory rodin s dětmi v České republice. Výsledek společné práce bude mj. dávat aktérům veřejné politiky inspiraci, jak podporovat rodiny s dětmi nabídkou vhodných preventivních aktivit a služeb.

Výzkumy i statistiky ukazují, že investice do preventivních opatření pro rodiny jsou nesrovnatelně nižší než následné intervence dysfunkční rodiny. Pokud bude stát preventivně podporovat rodiny a posilovat jejich schopnosti a kompetence, bude tím podporovat nejen funkčnost rodin samotných, ale bude také posilovat vnímání hodnoty rodiny a tím přispívat k celkovému fungování společnosti. Stěžejním teoretickým základem je předpoklad, že fungování demokratického státu se zásadně opírá o fungování jednotlivých rodin, a stát proto potřebuje, aby rodiny plnily své základní funkce.

Pro účely koncepce preventivní podpory rodin s dětmi pracujeme se 4 základními funkcemi rodiny:

roman

Činnost pracovní skupiny a práce na materiálu jsou v plánu do konce roku 2022.

V případě zájmu o více informací kontaktujte projektového manažera Romana Petrenka ().