Please select your page

Termín realizace: 1. 4. 2013 – 31. 8. 2017
Projektová manažerka: Markéta Jindrová

Centrum VEGA zahájilo svoji činnost v dubnu 2013. Projekt byl ukončen v srpnu 2017. Předmětem projektu bylo poskytování ambulantních služeb v oblasti primární prevence pro rodinu s dětmi, které byly bezplatné a určené pro rodiny s dětmi, široké veřejnosti a dále rovněž odborníkům jako např. pedagogům a dalším. Centrum pracovalo na bázi poradenství, pomáhalo rodině zorientovat se v problému, podporovalo ji a motivovalo k řešení situace buď vlastními silami, nebo rodinu nasměrovalo na odborníky. Vedle toho centrum pořádalo tematické semináře, spolupracovalo se státními a nestátními neziskovými organizacemi.

Centrum VEGA bylo návaznou službou a součástí projektu “Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám“ (oficiální název projektu „Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku“, více k projektu naleznete zde: http://www.nadacesirius.cz/projekty/primarni-prevence/primarni-prevence-ohrozeni-deti-1-trid-zs-na-kladensku )

Více informací naleznete na: www.centrumvega.cz