On-line test: Hrozí mi syndrom vyhoření?

Pomocí interaktivního testu Tedium Measure (zkráceně TM), jehož autorkami jsou Christina Maslachová a Ayala Pinesová (1981), snadno a rychle zjistíte, zda vás ohrožuje syndrom vyhoření, o kterém se podrobně rozepisujeme v článku Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?.

Pomocí stupnice 1 až 7 ohodnoťte, do jaké míry jsou uvedené výroky pravdivé
(1 nikdy, 2 jednou nebo dvakrát, 3 zřídka, 4 někdy, 5 často, 6 většinou, 7 vždy).

Otázky A: 1 2 3 4 5 6 7
Jste unavení?
Pociťujete sklíčenost?
Cítíte se fyzicky vyčerpaní?
Cítíte se emocionálně vyčerpaní?
Připadáte si "vyždímaní"?
Cítíte se vnitřně vyprázdnění?
Jste nešťastní?
Jste přepracovaní?
Cítíte se jako v pasti?
Jste znechucení?
Pociťujete obavy?
Pociťujete vůči svému okolí zlost nebo zklamání?
Připadáte si slabí a bezmocní?
Pociťujete beznaděj?
Máte pocit, že vás okolí odmítá?
Máte strach?
Otázky B: 1 2 3 4 5 6 7
Máte dnes hezký den?
Jste šťastní?
Máte optimistickou náladu?
Jste plní energie a chuti do práce?

Zdroj: STOCK, CH. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010.