Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Nadace Sirius, vedena snahou aktivního působení v oblasti problematiky ohrožených dětí, založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. (dále jen OPS Sirius). Jejím posláním je realizovat projekty, které povedou ke zlepšení a rozvoji kvality života dětí. Jedním z prioritních aktivit je vyhledávat oblasti, kde je pomoc nejpotřebnější, a na základě získaných informací podněcovat potřebné kroky a hledat chybějící řešení.


OPS Sirius vyznává stejné zásady jako její zakladatel Nadace Sirius, a to především:

  • podporu dárcovství jako čisté filantropie
  • pomoc při realizaci aktivit směřujících k účinným preventivním a systematickým opatřením
  • poskytnutí nástrojů a informací vedoucích k správnému rozhodnutí o pomoci.

 

 Zakládací listina OPS Sirius o.p.s. (317.44 Kb)Logo OPS Sirius