Vzdělávání a šíření dobré praxe

Setkání zástupců OSPOD a NNO v jednotlivých krajích

Cílem setkání pracovníků, kteří poskytují služby v oblasti náhradní rodinné péče, byla podpora spolupráce mezi OSPOD a NNO, vyjasnění kompetencí a identifikace problematických míst v regionu.

Setkání se uskutečnila ve třinácti krajích. Celkem se zúčastnilo 263 pracovníků (141 pracovníků ze 101 státních institucí - krajských úřadů či úřadů s rozšířenou působností a 122 pracovníků z 95 neziskových organizací).

Více informací a fotografie z většiny krajských setkání můžete zhlédnout zde.

Konference k výstupům ze setkání:

Dne 13. 12. 2016 se uskutečnila konference, na které byly prezentovány výstupy a závěry setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, jež poskytují služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které probíhaly letos od března do června ve 13 krajích. Přednesené závěry a výstupy setkání byly doplněny o zkušenosti a dobrou praxi ve Zlínském kraji. 

Konference se zúčastnilo 128 osob z toho 62 osob ze státních institucí a 66 osob z neziskových organizací.

Příspěvky, které byly na konferenci prezentovány:

Fotografie z konference ZDE.

Monitoring organizací a metodik

Mapování státních i nestátních organizací poskytujících služby v oblasti NRP v jednotlivých krajích České republiky, rozšíření a pravidelné aktualizování Adresáře služeb v NRP, sběr metodik dobré praxe.

Školení metodik dobré praxe

Šíření vybraných metodik dobré praxe mezi další organizace.

Metodika pro práci s osvojitelskou rodinou

V návaznosti na výzkum na téma osvojení, který se bude realizovat v České republice, Dánsku a Anglii, bude vytvořena a v praxi ověřena nová metodika pro práci s osvojitelskou rodinou.

Konference

Prezentace výstupů výzkumů v České republice i v zahraničí na dvou jednodenních celostátních konferencích. První setkání bude věnované výzkumu na téma osvojení. Druhá, závěrečná konference se zaměří na závěry výzkumu dobré praxe na téma zdravotně znevýhodněných dětí a navržený model podpory osvojitelských rodin a model péče o zdravotně znevýhodněné děti.