Semináře a konference

• Účel

• Realizováno

 

 

Účel

Kulaté stoly a konference slouží k prohlubování a posilování spolupráce a předávání vzájemných zkušeností mezi organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče. V rámci těchto setkání jsou prezentovány výsledky projektu a dochází k diskuzi o aktuálních otázkách. Semináře jsou pořádány za účelem šíření dobré praxe.

 

Realizováno

 

Školení metodik dobré praxe NRP

V termínu 1. 6. – 3. 6. 2015 se uskutečnilo III. školení metodik dobré praxe NRP. Pro velký zájem z předchozích kol byly pro tento rok vybrány metodiky slovenské neziskové organizace Návrat, o. z.: Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny a Náhradná rodina v procese adaptácie . Česká republika byla zastoupena nevládní organizací Rozum a Cit, z. s., o jejíž metodikyVztahový labyrint v NRPaDítě ve výchově příbuzných byl největší zájem.

Prezentace:

Náhradní rodina v procese adaptácie (Návrat, o. z.)

Prezentace
Attachment
Fázy reakcie na stratu
Fázy náhradného rodičovství
Základné psychické potreby člověka
Odporúčaná literatura

Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny (Návrat, o. z.)

Manuál pre účastnikov

Rozum a Cit, z. s.

Vztahový labyrint v NRP, Dítě ve výchově příbuzných

 


 

Kulatý stůl pro odborníky NRP ze státních institucí

Dne 14. 4. 2015 se uskutečnilo celostátní setkání pracovníků pro náhradní rodinnou péči.

Focus group, se zúčastnilo 11 zástupců z 8 krajských úřadů a 2 pražských městských částí. Po krátké prezentaci závěrů výzkumu praxe náhradní rodinné péče v České republice, který se uskutečnil v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, následovala moderovaná diskuse nad současnou situací v oblasti NRP po přijetí novely zákona o SPO a občanského zákoníku.

Vzájemné sdílení zkušeností z různých oblastí ČR bylo ohodnoceno jako velmi přínosné a poukázalo na nutnost pořádání dalších podobných setkání nejen mezi jednotlivými úřady a pěstounskými či osvojitelskými rodinami, ale také soudy a neziskovými organizacemi.

Prezentace:

pdfNRP v ČR po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí z pohledu pracovníků OSPOD (A. Vávrová, V. Bubleová)692.13 KB

 


 

Kulatý stůl pro odborníky NNO v oblasti NRP

Dne 9. 3. 2015 se sešli ke společné diskusi odborníci nevládních neziskových organizací poskytující služby v oblasti náhradní rodinné péče.

Setkání bylo věnováno nejen prezentaci závěrů výzkumu náhradní rodinné péče v České republice z pohledu pracovníků neziskových organizací a následné diskusi nad jejich doporučeními, ale také současné, často rozporuplné situaci v této oblasti.

Výstupy z focus group budou sociologicky zpracovány a poslouží k praktickým doporučením.

Prezentace:

pdfShrnutí závěrů výzkumu v NRP v ČR (V. Bubleova, O. Novak)765.55 KB
pdfNRP v ČR po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí v reflexi pracovníků NNO (J. Paleček)781.3 KB

 


 

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE NA TÉMA „NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI PŘÍMÝCH AKTÉRŮ“

Dne 13. 11. 2014 se uskutečnila celostátní konference, kde byly představeny výstupy výzkumného šetření náhradní rodinné péče v reflexi pracovníků neziskových organizací a státní sféry, ale také z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin v České republice.

Český výzkum je v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče (CP NRP) věnován potřebám dětí a rodičů v NRP a službám, které jsou jim poskytovány a které dosud chybí. Navazuje tak na zahraniční šetření, které bylo uskutečněno v loňském roce ve vybraných okolních zemích a jehož závěry byly prezentovány na konferenci v prosinci 2013 v Praze.

pdfProgram konference356.07 KB

Prezentace:

pptxCR_vyzkum_A-Vavrova_PPPD.pptx948.76 KB

pptCR_vyzkum_G-Navratilova_projektCPNRP.ppt277 KB
pptxCR_vyzkum_J-PalecekV-Bubleova_NNO.pptx635.26 KB
pptxCR_vyzkum_M-Vagnerova_rodiny.pptx664.94 KB
pptxCR_vyzkum_O-Novak_Omnibus.pptx671.69 KB
pptxCR_vyzkum_O-Smidova-Matousova_OSPOD.pptx652.55 KB
pptxCR_vyzkum_V-Bubleova_O-Novak_Shrnuti.pptx761.45 KB

 


 

Školení metodik dobré praxe NRP

V termínu 20. 10. – 22. 10. 2014 se uskutečnilo II. školení metodik dobré praxe NRP:

Návrat, o. z.:pdfZvykáme si jeden na druhého aneb náhradní rodina v procesu adaptace905.61 KB

Rozum a cit, z. s.:pdfNa jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě1.18 MB

pdfProgram školení Návrat, o. z.- Náhradná rodina v procese adaptácie375.28 KB
pdfProgram školení Návrat, o.z. - Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny379.43 KB
pdfProgram_skoleni_metodik Rozum a cit, z. s.379.45 KB

 

Prezentace:

Náhradná rodina v procese adaptácie (Návrat, o.z.)

Fáze reakce na ztrátu
Attachment
Základní psychické potřeby člověka
Doporučená literatura

Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny (Návrat, o.z.)

Attachment - Manuál pre účastníkov

Rozum a Cit, z.s.

Na jední lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě

 


 

Školení metodik dobré praxe NRP
V termínu 26. 5. – 28. 5. 2014 se uskutečnilo I. školení metodik dobré praxe NRP:

Občanské sdružení Amalthea:pdfMetodika doprovázení921.39 KB
Rozum a Cit, z. s.:pdfVztahový labyrint v náhradní péči2.66 MB + pdfDítě ve výchově příbuzných 3.25 MB

pdfProgram školení Amalthea336.63 KB
pdfProgram školení Rozum a cit337.03 KB

 

školení metodik dobré praxe NRPFotogalerie

 

 

Prezentace:

pdfPrezentace Amalthea859.62 KB
pdfPrezentace Rozum a Cit473.23 KB

 


 

Celostátní konference k výsledkům a závěrům zahraničního výzkumu v oblasti náhradní rodinné péče.

Dne 5. 12. 2013 se uskutečnila celostátní konference, kde byly představeny výsledky zahraničního výzkumu v oblasti náhradní rodinné péče v Polsku, Dánsku, Slovensku a Velké Británii. Účastníci byli seznámeni s vývojem a situací v oblasti NRP v jednotlivých zemích včetně právních systémů těchto zemí a dále jim byla představena doporučení pro Českou republiku v jednotlivých oblastech problematiky NRP. Jako host vystoupil pan Marek Roháček, ředitel o. s. Návrat, Slovenská republika a pan Chris Gardiner člen IFCO, Velká Británie.

pdfProgram konference(407.81 KB)

nahled-konference5-12-2013Fotogalerie

 

 

 

Prezentace:

docxAnotace o přednášejících.docx20.02 KB
pptProjekt_CP_NRP_G-Navratilova.ppt(341.5 KB)
pptxPredstaveni-vyzkumu-V-Bubleova.pptx(191.34 KB)
docPravni-system-F-Vyskocil.doc(70 KB)
pptxPolsko-O-Smidova-Matouskova.pptx(271.05 KB)
pptxVelka-Brianie-O-Smidova-Matouskova.pptx(241.37 KB)
pptxDansko-J-Palecek.pptx(224.43 KB)
pptxSlovensko_J-Palecek.pptx(299.8 KB)
pptOmnibusove-setreni-a-zavery-zahranicniho-vyzkumu-Novak-Bubleova.ppt(1.48 MB)
pptZkusenosti-ze-Slovenska-M-Rohacek.ppt(2.58 MB)
pptxZkusenosti-z-Velke-Britanie-Ch-Gardinger.pptx(167.61 KB)

 


 

Kulatý stůl 17. 6. 2013
Již druhé setkání u „kulatého stolu“ na téma „Metodiky práce v náhradní rodinné péči“ se uskutečnilo 17. 6. 2013 v CEELI Institutu v Havlíčkových sadech. Účastníci byli seznámeni s vývojem a dílčími výsledky projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, byly představeny principy metodiky a způsob hodnocení a výběru metodik dobré praxe pro další šíření, PhDr. M. Macela představil záměry MPSV v metodické podpoře náhradní rodinné péče a roli organizací občanského sektoru v metodické práci. V odpolední části měli účastníci možnost seznámit se s metodikami tří organizací a diskutovat nad tématy „bílá místa“ v metodikách NRP a šíření dobré praxe.

Program setkání (296.12 Kb)

 

kulaty-stul-17-6-2013Fotogalerie

 

Prezentace:

Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče – G. Navrátilová, Centrum podpory, o.p.s. (144.71 Kb)
Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče/výzkum a rozvoj dobré praxe – V. Bubleová, Středisko NRP (220.62 Kb)
Co je metodika a k čemu slouží – Z. Dvořáková, Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s (253.64 Kb)
Výběr a hodnocení metodik dobré praxe pro další šíření – G. Navrátilová, Centrum podpory, o.p.s. (99.28 Kb)
Metodika Asistovaný kontakt - Pavel Šmýd, Sdružení pěstounských rodin (150.77 Kb)
Metodika Odcházení mladých a vstupu na trh práce - Jindra Šalátová, Sdružení SOS dětské vesničky (429.97 Kb)
Metodika Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi - Irena Kulhánková, Klára Jalovcová, Dům tří přání (492.94 Kb)
Prezentace sebraných metodik pro náhradní rodinnou péči v České republice – O. Novák, Středisko NRP (693.29 Kb)

 


 

Kulatý stůl 28. 2. 2013
V rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče se dne 28. 2. 2013 uskutečnil první kulatý stůl na téma „Používání metodik v neziskovém sektoru“. Neziskovým organizacím byl představen projekt, byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření z oblasti používání metodik v náhradní rodinné péči a byla zde prezentována dobrá praxe některých organizací. Odpolední část setkání byla věnována diskuzi k používání metodik v NRP.

Program setkání (234.92 Kb)
Používání metodik v NRP (252.71 Kb)

 

kulaty-stul-28-6-2013Fotogalerie