Adresář služeb v NRP

Adresář služeb v NRP vznikl v rámci projektu Metodické centrum Střediska náhradní rodinné péče za podpory nadace Sirius. Adresář slouží jako informační zdroj všem účastníkům procesu NRP (např. žadatelům, náhradním rodinám, poskytovatelům služeb apod.). Organizace jsou průběžně oslovovány e-mailem nebo osobně na veřejných prezentacích a je jim předáván manuál pro registraci, zasílány bannery pro zveřejnění.

V rámci projektu CP NRP je adresář nadále doplňován o nové organizace a průběžně aktualizován.

Adresář služeb v NRP

pdfManuál pro registraci do adresáře služeb v NRP1.96 MB