Náhradní rodinná péče

Podpořené projekty:

Název organizaceTermín realizace projektuČástka
Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1/2010 - 12/2010
1/2010 – 5/2013
10/2011 – 12/2014
1 000 000,- Kč
6 416 100,- Kč
15 484 560,- Kč
Amalthea o.s. 1/2010 – 6/2011
2/2012 – 2/2014
3 799 731,- Kč
3 566 275,- Kč
Sdružení pěstounských rodin 1/2010 – 3/2011 279 070,- Kč
Celkem   30 545 736,- Kč
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP)

Cíl: vytvoření profesního pracoviště, které by komplexně pojímalo celou problematiku náhradní rodinné péče a ze zkušeností a výstupů projektů vytvořilo základní metodiky pro práci s dítětem a rodinou v systému náhradní rodinné péče. Součástí projektu je také systematické poskytování kvalitních profesionálních a veřejně dostupných služeb.
Výstup: metodika pro náhradní rodinnou péči podle jednotlivých stádií procesu.
Pomoc cílové skupině: 150 žadatelů o náhradní rodinnou péči a 600 osvojitelských a pěstounských rodin.
www.nahradnirodina.cz

pdfZávěrečná zpráva projektu446.33 KB

Výstupy projektu: 

 Základní informace o náhradní rodinné péči (1.88 Mb)
 Základní informace o osvojení (adopci) (10.50 Mb)
 Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka (562.85 Kb)
 Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči (590 Kb)
 Dítě v náhradní rodině potřebuje vaši pomoc (3.16 Mb)
 Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? (1.15 Mb)
 Metodika práce s dobrovolníky (616.00 Kb)
 Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (2.3 Mb)
 Sociálně právní analýza přechodné péče v České republice (879.00 Kb)
 Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči (522.00 Kb)
 Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra (696.19 Kb)
 Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči (991.88 Kb)
 O negenetickém rodičovství trochu jinak (538.95 Kb)
 Přípravy pro budoucí náhradní rodiče (947.60 Kb)
 Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči (1.48 Mb)

Centrum podpory náhradní rodinné péče

Cíl: vytvořit centrum, které bude systematicky a komplexně pojímat problematiku náhradní rodinné péče.
Hlavním programy : best practice development v ČR a v zahraničí, implementace best practice, reálná praxe.
www.centrumpodpory.cz

↑ nahoru

Amalthea o.s.

Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče a metodická příprava profesionálních pěstounských rodin v Pardubickém regionu

Cíl: zavedení nových forem profesionální pěstounské péče a nová koncepce práce se stávajícími či novými pěstounskými rodinami, kterým budou nabídnuty 3 balíčky služeb dle intenzity spolupráce a potřeb rodin, což zkvalitní a zefektivní jejich podporu. Zároveň dojde k  vyhodnocení koncepce.
Výstup: metodika přípravy profesionálních pěstounů, včetně pravidel jejího sdílení a ověření užitnosti v praxi, koncepce práce s pěstounskými rodinami.
Pomoc cílové skupině
: 70 stávajících pěstounských rodin, 20 nových pěstounských rodin a 5 profesionálních pěstounských rodin.
www.amalthea.pardubice.cz

 Výsledky projektu (64.57 Kb)
 Metodiky Amalthea (24.58 Mb)

Využití terapeutických metod při práci s dítětem v náhradní rodinné péči

Cíl: Podpora a pomoc dítěti v náhradní rodinné péči s využitím nových terapeutických metod, ověřit jejich dopad na kvalitu „terapeutického rodičovství“ a kvalitu života dítěte. Součástí plánu je rozšířit služby Centra náhradní rodinné péče o přípravu zájemců o pěstounství.
Výstup: Metodické pomůcky k technikám na posílení attachmentu, metodika podpůrné skupiny pro děti z pěstounských/osvojitelských rodin, metodika skupiny pro vlastní děti pěstounů/osvojitelů.
Pomoc cílové skupině: 30 dětí z 20 rodin (tj. 30 dětí a 32 pěstounů/osvojitelů), celkem 62 osob.

pdfZávěrečná zpráva projektu400.04 KB

Výstupy projektu:

pdfCesta k dítěti – terapeutické metody pro práci s dětmi v náhradní rodinné péči7.05 MB
pdfMetodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných, v pěstounské péči či v adopci12.8 MB

pdf„Jsem speciální brácha, jsem speciální ségra… protože naši jsou pěstouni“4.63 MB

↑ nahoru

Sdružení pěstounských rodin

Asistovaný kontakt

Cíl: podpora plnohodnotného psychického a sociálního rozvoje dítěte v náhradní rodinné péči, posílením vědomí významu kontaktu s biologickou rodinou pro identitu dítěte a vytvořením prostoru pro setkávání a komunikaci mezi náhradní a biologickou rodinou za podpory odborného pracovníka, zajištěním formy asistovaného kontaktu a finálně pak samostatnou funkční komunikací, umožňující setkávání dítěte s biologickou rodinou bez asistence.
Výstup: metodika navázání a rozvíjení vztahu dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou.
Pomoc cílové skupině: 5 dětí nebo sourozeneckých skupin.
www.pestouni.cz

 Vysledky-projektu.pdf (142.93 Kb)
 Manuál služby Asistovaný kontakt (787.69 Kb)
 Přílohy (388.91 Kb)

↑ nahoru