Lidé Nadace Sirius

 

Zakladatelé Jiří Šmejc
Petr Kellner
Patrik Tkáč
Správní rada Jiří Šmejc, předseda
Marcel Dostal, místopředseda
Pavel Charamza, člen
Vladimír Uhde, člen
Pavel Zuna, člen
Dozorčí rada Jan Leiner, předseda
Radka Šmejcová, místopředsedkyně
Gabriela Lachoutová, členka
Odborná rada

prof. Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
JUDr. Šárka Špeciánová
PhDr. Jaroslav Šturma  
doc. PhDr. Marie Černá
doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

MUDr. Elena Turnovská