Principy grantového řízení

Analýza problematiky

Nadace Sirius hledá řešení problémů s ohledem na jejich závažnost a současný stav řešení.

Rozdělujeme 100 % poskytnutých darů

Náklady spojené s chodem Nadace Sirius hradí její zakladatelé, proto mohou být veškeré dary rozděleny mezi projekty vybrané v grantovém řízení.

Transparentní grantové řízení

Grantové řízení je postaveno na principech transparentnosti. Všem účastníkům řízení jsou poskytovány ve stejný čas shodné, srozumitelné a jednoduše přístupné informace.

Důraz na prevenci a efektivní řešení

Je navazována spolupráce s organizacemi, které se zaměřují na účelná a účinná řešení s důrazem na prevenci a eliminaci problému. Zároveň Nadace Sirius usiluje o trvalou změnu v dané oblasti.

Podpora osvědčených postupů

Nadace Sirius podporuje organizace v používání moderní metodiky a postupů, které se osvědčily v naší či zahraniční praxi. Nabízí podporu také zcela jedinečným projektům.

Aktivní role dárce

Nadace Sirius poskytuje nejen finanční, ale i manažerskou podporu projektům. Ke spolupracujícím organizacím přistupuje jako k rovnocenným partnerům.

Příjemci grantů

Nadace poskytuje granty fyzickým osobám pouze v rámci projektových aktivit. Neposkytuje finanční prostředky pro vlastní užití.

 

 

Grantování Nadace Sirius se řídí pdf Grantovými pravidly (448.07 KB) a pdfstatutem Nadace Sirius(329.79 KB).